STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRB

 

Před realizací krbu je nutné zajistit stavební připravenost. Základní tři hlavní body stavební připravenosti jsou:

 

1.) rovná nehořlavá podlaha dostatečné nosnosti,

2.) funkční dostatečně a dimenzovaný komín (pokud není předmětem dodávky),

3.) zajištěný přísun vzduchu pro hoření (pro tzv. CPV).

 

Dále se pak S.P. odvíjí od zvoleného typu krbu. Zda se jedná o teplovodní krb nebo teplovzdušný s přípravou pro teplovzdušném rozvody atd. Proto se doporučuje si předem ujasnit typ krbu k čemuž doporučujeme službu návrhy 3D.

 


 

Rovná nehořlavá podlaha dostatečné nosnosti

Nosnost je jiná pro teplovzdušný krb z kalciumsilikátu a třeba pro akumulační krb z šamotových tvarovek. V novostavbě stačí vždy před zajitím podlahy vynechat v místě krbu polystyrénovou izolaci a vylít tak podlahu v tomto místě zesílenou.

 

Komín 

Komín musí být samozřejmě funkční dostatečně a dimenzovaný. 

Funkčnost a soulad s normami je ideální prověřit již předem u místního kominíka, jelikož pro pozdější provoz bude stejně nutná pravidelná roční kontrola a hlavně při připojení nového spotřebiče revize, čili bez kominíka se stejně neobejdete. U novostavby by ke komínu již měla být od dodavatele dodána revizní zpráva, případně můžeme zajistit my. 

Dimenzovaností je myšlena především dostatečná světlost která nebude menší než je vnitřní průměr kouřovodu na krbové vložce. Dále pak správný výška a směr vyústění který bude korespondovat se záměrem umístění topeniště. Máte-li pochybnosti doporučuji vyřešit nejprve 3D návrhem při kterém si ujasníme umístění krbu a tedy potřebné parametry. Pozor například na občasnou chybu kolizního umístění vybíracích dvířek (výběr sazí) vyvedených stejným směrem jako je umístění budoucího krbu.

 

Zajištěný přísun vzduchu pro hoření

Každé ohniště při spalování spotřebovává vzduch v určitém objemu. Průměrně jde o 9,5 m3 na 1 kg spáleného dřeva. Při dnešních velmi utěsněných domech díky kvalitním okenním a dveřním systémů již nelze vzduch volně odebírat z interiéru a spoléhat na netěsnosti v domě. Proto je nutné, a je to dáno i normou, že ke krbu je potřeba dovést kanálek pro přívod vzduchu, tak aby při hoření nedocházelo k podtlaku. Ten může být navíc umocněn odsávacím WC ventilátorkem či digestoře (v případě že jde o systém s odsáním mimo objekt).

Potřebná světlost kanálku se liší od typu ohniště. Univerzálně se používá hadice o průměru 150 mm, nebo kanálek 90x200 mm, a nebo dle průměru hrdla CPV na daném topeništi je li již vybráno. 

Takto přivedený vzduch musí být připojen buďto přímo na krbovou vložku na přírubu pro CPV (pakliže zařízení tímto disponuje) a nebo lze využít u teplovzdušných krbových kompletech tzv. ventilační smyčku, kdy vzduch se nechá volně vyveden v meziprostoru krbu a dojde k tomu efektu, že venkovní čistý vzduch se předehřeje a vyjde do místnosti a krbová vložka spotřebovává vydýchaný vzduch přímo z místnosti. Nedojde tedy ke kritickému podtlaku jelikož vzduch z venku se přirozeně doplní. A jelikož dnešní domy  jsou velmi utěsněné a často mají nedořešenou ventilaci (podle hygienických norem by se měl  vzduch v obytném prostoru během dvou až tří hodin kompletně obměnit a v projektech domu se většinou uvádí větráním okny, což se většinou nedodržuje), můžeme říci že ventilační smyčka  může tomuto velmi napomoci. Každopádně například v objektech s rekuperací je připojení "na přímo" tedy přes přírubu CPV nutností protože tlakové podmínky by jinak ovlivňovali průběh hoření. V pasivních domech rovněž protože zde je těsnost domu podmínkou úspěšného provozu. V ostatních případech pak by o tomto měl rozhodnou krbař který krb realizuje.

 

Pro teplovodní krby

přívod a zpátečka "1" nebo 3/4" dle daného spotřebiče

přívod el. proudu 220V/50Hz pro čerpadlo(a) dimenzovaný pro příkon cca 200W, nebo v případě že umístění strojovny krbu bude stranou (v technické místnosti) je nutno prostor krbu s tímto propojit třížílovým kabelem pro umístění spínacího termostatu a přívod el. proudu ke krbu již pak není potřeba

přívod z vodovodního řádu a přípojku na odpad - v případě že chceme využít u spotřebiče dochlazovací smyčku (zabudovanou již v zařízení) či externě instalovaný dochlazovací ventil

 

Pro teplovzdušné rozvody

V případě vedení teplovzdušných rozvodů ventilátorem je potřeba počítat s přívodem el. proudu a v případě vedení hadic či kanálů stěnami a podobně může být dojednána příprava průrazů atd. Zde jde již spíše o dohodu rozsahu prací v rámci realizace zda případné vícepráce bude zajišťovat objednavatel či dodavatel.

 

Ostatní

Případná další příprava pro krb bude řešena již individuálně dle projektu krbu. Zde jde již spíše o dohodu rozsahu prací v rámci realizace zda případné vícepráce bude zajišťovat objednavatel či dodavatel.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...