OCEL NEBO LITINA - JAKÝ MATERÁL JE VHODNĚJŠÍ  PRO SKELET KRBOVÉ VLOŽKY ?

 

Často slýcháme protichůdné názory na ideální materiály pro konstrukce krbových vložek. Přitom podstatnější je spíše technické řešení konstrukce, které musí počítat s výhodami či nevýhodami hlavních materiálů to jest ocele či litiny. Obecně platí že litina má lepší vlastnosti vůči nauhličování (lidově "propálení"), což u krbové vložky na dřevo v běžném provedení není možné), ale je zase křehčí což se kompenzuje sílou stěn.

Ocel je naopak pružnější a v kombinaci s keramickým vystláním prostoru topeniště šamotem dosahuje lepších výsledků zvláště proti prasknutí nežli holé litinové skelety. Faktorů je zde tedy více a rozhodně se nepřikláníme k laickému názoru že krbová vložka je nejlepší z jednoho kusu litiny. Naopak spíše doporučujeme častěji kombinaci materiálů, protože jen kombinace materiálů zvolená dle daných zatížení (dilatace, žár atd.), zaručí potřebné pozitivní vlastnosti v jednotlivých částech krbové vložky jako celku.

 

 

 Imagem   Imagem   Imagem 
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...