VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO REKLAMAČNÍ PROTOKOL 

 

Jméno a příjmení kupujícího ..........................................................................................

Adresa: .......................................................................................................................

Další kontaktní ůdaje: email, telefon ................................................................................

 

Prodávající: sdružení A-Z KRBY, IČO 67940978, adresa Poděbradská 242/10, Praha 9, 190 00

 

V ..................., dne ............................

 

Reklamuji zboží ............................................................................................................

 

Popis závady ...............................................................................................................

..................................................................................................................................

 

Poznámky (stav zboží atp.) .............................................................................................

 

 

 

 

Za kladný vyřízení mojý žádosti d�kuji

 

S pozdravem ......................... vlastnoruční podpis

 

Příloha: Daňový doklad (faktura č. .../..)

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...