Automatická regulace hoření

Není již nutné hlídat a řešit kdy včas přepnout jakou klapku.

Automatická regulace hoření zvyšuje osobní pohodu tím že sama vyhodnocuje data a ovládá provoz topeniště a zároveň se zvyšuje uživatelský komfort jelikož není již potřeba hlídat ovládací prvky a sledovat hoření protože sama upozorní na potřebu přiložení.

Automatická regulace hoření totiž registruje aktuální fázi procesu hoření za pomoci čidel a přesně řídí přes servopohon potřebné množství vzduchu přiváděného do topeniště co možná nejefektivněji. Poté, co palivo zcela dohoří, klapka přívodu vzduchu se zcela uzavře. Tím je zajištěna maximální efektivita využití energie obsažené v palivu a je zabráněno odvětrávání využitelného tepla. A v případě výpadku proudu atp. můžete kdykoliv přejít na manuální obsluhu.

Instalujeme regulace od několika značek jako je Imagem nebo regulace přímo od jednotlivých výrobců topenišť Imagem  či Imagem

Výhody automatické regulace hoření
 • reguluje a optimalizuje průběh hoření
 • prodlužuje proces hoření a interval přikládání
 • snižuje spotřebu paliva
 • zamezuje přetopení
 • zlepšuje hygienu prostředí
 • zlepšuje tepelnou pohodu prostředí
 • zvyšuje bezpečnost topení
 • prodlužuje životnost topeniště
 • zvyšuje účinnost topeniště
 • signalizuje akusticky a opticky vhodný okamžik dalšího přiložení dřeva   

   Imagem 

Funkce automatické regulace hoření

 • reguluje množství vzduchu jdoucího do ohniště v závislosti na teplotě ohniště
 • signalizuje zvukově a opticky ukončení aktivního hoření a začátek žárového procesu
 • uživatel je tímto upozorněn na vhodnost přiložení paliva
 • umožňuje nastavení regulace hoření ohniště
 • signalizuje zvukově a opticky stav zhasnutí ohně při zatápění
 • zlepšuje tepelnou pohodu prostředí
 • zvyšuje bezpečnost topení
 • prodlužuje životnost krbových kamen

  

 

Celé zařízení se obvykle obsahuje v základu tyto prvky :  

 • ovládací display

(zabudovaný na krbu nebo možno i jako samostatné bezdrátové zařízení)

 • řídící jednotku

(sloučené do jednoho s displayem nebo oddělené dle typu sestavy)

 • napájení řídící jednotky (buďto 24V/DC adaptérem a nebo je napájeno přímo 220V).
 • servopohon s klapkou (u Romotop DIRECT je servo napojeno na stávající klapku topeniště)
 • teplotní čidlo ( případně i více čidel dle složitosti zařízení. Naopak nejednodušší verze založená na principu časovače čidlo neobsahuje).
 • dveřní spínač (rozpozná když otevřete dvířka a dá signál řídící jednotce)

či případně může obsahovat další „vychytávky“ jako např.:

 • přídavné servo pro ovládání dalších prvků jako např. dvojcestné klapky pro akumulaci – tahový systém nebo další relé pro teplovodní zařízení atp.
 • SD karta pro možnost vyhodnocení dat na PC
 • ovládání přes aplikaci v mobilním telefonu (přes bluetooth)