Servis, kontroly, revize

Zde se vám pokusíme pomoci se zorientovat v oblasti kontrol, revizí a servisu a vysvětlit že:

Povinné revize spotřebičů se týkají kotlů, nikoliv krbů a že teplovodním krbům a kamnům žádný zákaz používání nehrozí. Platí ale že každý majitel objektu se spotřebičem připojeným na komín který je používán JE POVINEN DISPONOVAT REVIZNÍ ZPRÁVOU A KAŽDOROČNĚ SI SPOTŘEBIČ NECHAT PROHLÉDNOUT KOMINÍKEM.  A že naše firma se specializuje především na kamnářský servis, tedy na preventivní kontroly krbů a kamen a samozřejmě i veškerý záruční i pozáruční servis u našich realizací.

Servis VATRA

Naše firma se specializuje především na kontroly a servis krbových vložek a krbových kompletů VATRA. Jakožto dlouhodobý dodavatel této značky již od devadesátých let, máme zkušenosti s komplet renovací - repasí. Přesklení, výměny těsnění, šamotu atd. včetně přelakování. Není problém, aby vaše krbová vložka vypadala opět jako nová. U některých typů možné vylepšení upgrady. Ukázky kompletních repasí naleznete i v naší galerii ZDE

V případě požadavku vyhotovení CN na servis Vatra doporučujeme klientům využít k tomu zde připravený FORMULÁŘ SERVISU VATRA. Ceny jednotlivých náhradních dílů lze zjistit i na našem E-shopu. Konkrétně v kategorii NÁHRADNÍ DÍLY VATRA a taxu hodinového servisu a dopravu naleznete  ZDE

 

Kamnářský servis

Zabýváme se samozřejmě veškerým záručním, i pozáručním servisem našich realizací. Dále i některými opravami a rekonstrukcemi krbů a různých druhů stavěných kamen, pecí a sporáků  vč. kachlových.  Dále jak již bylo uvedeno servisem spotřebičů značky VATRA. Přesklívání dvířek žáruvzdorným sklem i u některých jiných značek. Provádíme též zefektivněním otevřeného krbu jeho uzavřením tzv. krbovou kazetou s dvířky. V případě jiných požadavků kamnářského servisu po dohodě. 

 

Kontrola a revize kouřových cest.

Každý majitel objektu se spotřebičem připojeným na komín který je používán JE POVINEN DISPONOVAT REVIZNÍ ZPRÁVOU A KAŽDOROČNĚ SI SPOTŘEBIČ NECHAT PROHLÉDNOUT KOMINÍKEM. Tato kontrola musí být včetně kontroly úplně celé spalinové cesty, čili nejen komínu ale i kouřovodu a topeniště. Krbové obložení musí být konstruováno tak aby umožňovalo takovouto kontrolu provést, tedy opatřeno minimálně jedním servisním otvorem.

Kontrola a revize komínu jsou dvě odlišné záležitosti a laikovi se často pletou. Buďto je zaměňují, a nebo se domnívají, že jde o jedno a totéž. Revize spotřebiče je jednorázová záležitost a od jejího provedení se již neprovádí, pokud se nemění spotřebič. Kontrola spalinových cest je pak každoroční záležitostí, ale nenahrazuje revizi. Revizi provádí kominík-revizní techniky disponující tzv. kulatým razítkem a ceny se pohybují 2-5 tisíc. Každoroční kontrolu provádí většinou i spolu s čištěním běžný kominík. 

Naše firma provozuje kamnářství. A i když dodáváme teké komíny, případně vložkujeme, tak kominickou kontrolní a servisní činností (kominické revize či kontroly a čištění) se nezabýváme. Co se týká revizí spalinových cest, tak na nové námi realizované komínové těleso revizi dodáváme klientům automaticky. V případě připojení nového spotřebiče na komín, který nebyl součástí naší dodávky, je dodání revize od nás na dohodě s klientem. Revize kompletních spalinových cest  při připojení nového spotřebiče má být vyhotovená  opětovně. Zde tedy po dohodě zajistíme v případě přání klienta tuto novou revizi. Jelikož ale taková revize se týká automaticky celého komínu, tedy i části kterou jsme nerealizovali, její cena se odvíjí dle toho zda uživatel dodá původní revizi. V případě že ne, musí být nová revize komplexnější včetně dokumentace konstrukce komínu a je tedy nákladnější než když komín již revizi má. Doporučujeme klientům v případě že jim dodavatel buduje v novostavbě nový komín, aby se zhotovením revize posečkali do momentu připojení spotřebiče, aby se revize na komín tedy neprováděla dublovaně a tím zbytečně nerostli náklady.

 

Revize spotřebičů

Kotle, tedy spotřebiče určené primárně k vytápění dalších místností, musí projít každé dva roky kontrolou servisního technika určeného výrobcem topeniště a získat novou revizi.

U stacionárních topidel není zatím žádná taková kontrola zákonem nařízena.

Jelikož tedy kotle nedodáváme (teplovodní krb není primárně brán jako kotel) a u stacionárních spotřebičů jak už bylo uvedeno kontroly nařízené nejsou (neplést s jednorázovou revizí spalinových cest a každoroční kominickou kotrolou ), se revizí jakýchkoliv spotřebičů nezabíváme.

 

Teplovodním krbům a kamnům žádný zákaz nehrozí

Podle zákona o ochraně ovzduší bude od 1. září 2022 zakázán provoz teplovodních kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2 o celkovém jmenovitém příkonu do 300 kW. Povinná výměna se netýká zdrojů, které jsou navrženy pro přímé vytápění místa instalace. Tím jsou míněny všechny typy lokálních topidel – krby, kamna, sporáky, vařiče, krbová kamna – a to i v případě, že mají teplovodní vložku a jsou napojeny na ústřední topení.

Ing. Zdeněk Lyčka
Prezident Asociace podniků topenářské techniky

zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/vymeny-kotlu/18594-mohou-obce-zakazat-provoz-kotlu-a-lokalnich-topidel-na-pevna-paliva

 

Další související témata:

Zákaz pálení dřeva v krbech je fejk

V poslední době množící se zprávy o údajném chystaném zákazu spalování dřeva, či plošný zákaz používání krbových topidel, jsou typická dezinformace.

Dřevo je obnovitelný zdroj - biomasa a jeho spalování je dosud nejekologičtější způsob vytápění jelikož jde o uhlíkově neutrální energii. Uvolněné CO2 je totiž v absolutní rovnováze s množstvím které strom absorboval a které nový strom opět absorbuje. Poptávka po dřevu podporuje lesní hospodářství, čili zjednodušeně řešeno čím více bude krbů, tím více bude lesů.