Krby sálavé

Za SÁLAVÉ KRBY jsou považována tělesa která předávají teplo povrchem svého korpusu, čili nejen přes sklo topeniště.

Sálavá energie je to co je nejvíce ceněné jelikož se jedná o tzv. zdravé teplo. Na rozdíl od primitivního teplovzdušného proudění, které se označuje jako konvekční, s kterým je spojeno víření prachu a přetápěným vzduchem, držícím se u stropu kde to není potřeba. Sálavé teplo kromě toho, že je příjemnější a zdravější, je též ekonomičtější. Podobně jako u podlahového vytápění je potřeba méně energie protože vytváří vyšší pocitovou teplotu a tedy i úsporu paliva. U sálavých krbů, se vyprodukovaná energie - teplo, šíří elektromagnetickým vlněním, konkrétně infračervenými vlnami. Jedná se o stejné teplo, jako produkuje Slunce. Neohřívá primárně vzduch, ale povrchy předmětů, stěn i lidí.  Vedle dalších výhod, sálavé krby nevíří prach, a proto je doporučujeme především zákazníkům s alergiemi, či astmatem. Toto teplo ze sálavých topenišť je nejenom zdravé ,ale nebál bych se říci léčivé. Například v případě že máte zánět dutin, nepustíte si do obličeje fukar, ale horské sluníčko. 

Pláště sálavých krbů jsou vystavěny z materiálů (většinou na bázi šamotů a dalších keramických materiálů často s příměsí magnezitu), které mají vysokou teplotní vodivost a vyšší objemovou hmotnost. Tedy přesný opak izolačních materiálů. 

Tyto krby jsou většinou brány i víceméně jako akumulační tělesa, avšak zde hraje zásadní roli celkový objem materiálu. Aby těleso bylo významným akumulantem, je potřeba počítat s hmotností cca od tuny výše. Sálavá tělesa často fungují na principu uzavřené cirkulace vzduchu systém hypokaust a často využívají i tahové systémy po boku topeniště nebo nad jako prstence v odtahu , což jsou speciální akumulující prodloužené trasy odtahu spalin. Nevýhodou může být větší náročnost na prostor a na nosnost. Rovněž komplikované nebo nemožné řešení požadavku vytápění dalších místností v domě.  Pro účinné a pružné hospodaření s energií formou ukládání tepla (zálohování) doporučujeme spíše teplovodní krby které jsou napojené přes akumulační nádrž na rozvod ÚT celého domu.