Uzavření otevřeného krbu kazetou

Krbová kazeta VATRA ®

V poslední době z důvodu energetické krize dochází k častému požadavku uzavírání otevřených topenišť krbů. Přichází dotazy jak zvýšit účinnost otevřeného krbového ohniště, tak aby stávající otevřený krb prostor vytopil. Jak dát do otevřeného krbu krbovou vložku nebo přímo dotaz na uzavření krbu nebo tzv. zasklení krbu. Tento požadavek lze vyřešit ideálně krbovou kazetou na míru.

Kompletní fotodokumentace 

příkladů realizací osazení otevřeného krbu kazetou je k nalezení v naších fotogaleriích ZDE a případně i varianta s klenbou pak ZDE .

Jak krbová kazeta funguje?

Krbová kazeta na míru není samostatným výrobkem - krbovou vložku, ale jedná se o vnitřní výplň stávajícího topeniště opatřenou prosklenými dvířky, kterou stačí jednoduše vsunout z předu do ohniště a tedy bez nutnosti jakýchkoliv stavebních úprav (na rozdíl od klasické krbové vložky) stávající krb upravit. 

Uzavřením krbu zvýšíte podstatně jeho efektivitu. Průtok spalin se sníží a zvýší se tak účinnost. A navíc krb již nebude odsavačem vzduchu z místnosti podobně jako digestoř, ale funkčním topidlem. Avšak na rozdíl od klasické krbové teplovzdušné vložky, kde se teplo uvolňuje konvekčním prouděním přes celý plášť, zde tento přenos probíhá pouze částečně přes vestavěný výměník. Zbytek tepla nakumuluje zděný korpus stávajícího krbu a teplo se tak uvolňuje pozvolna. Z otevřeného topeniště tak vznikne částečně i akumulační topidlo s jistou tepelnou setrvačností. Na rozdíl od prostého uzavření krbu dvířky však kazeta díky odvodu energie je více šetrná k původní vyzdívce krbu. Teplo se samozřejmě uvolňuje i přes prosklená dvířka on-line jako z infrazářiče, ale jde již o snesitelný žár, čili je již možno před krbem pohodlně posedět.

Hlavní výhody krbové kazety na míru:

  • tento výrobek díky získání možnosti regulace sníží spotřebu paliva v otevřeném krbu až o polovinu a zvýší účinnost krbu
  • zlepší komínový tah
  • zvýší bezpečnost jelikož zcela zabrání úniku jisker.
  • spotřeba vzduchu z místnosti se podstatně sníží, čímž se odstraní nepříjemný průvan, který vzniká při spalování v otevřených topeništích. 
  • nekonečná škála rozměrů protože výrobek se zhotovuje pouze na míru (k tomuto účelu slouží poptávkový & objednací formulář s plánkem pro doplnění rozměrů)

Jak zadat poptávku či objednávku krbové kazety?

Pro zadání rozměrů krbové kazety VATRA naleznete formulář Google ZDE. Hodnoty kót A,B,C ... tam uveďte do poznámky při objednání. Pro vyšší přesnost uveďte rozměr v mm. Výrobce zhotovuje šířku (A) a výšku (B) odečtenou o 8 mm z důvodu nutnosti instalace sklokeramické šňůry, která zajišťuje těsnost pro lepší regulaci hoření a zároveň brání poškození krbu vlivem tepelné roztažnosti tělesa. Vy ale uveďte čistý rozměr bez odečtu.

Ověřit si ceny či provést objednávku můžete i v našem E-shopu

Kdy lze krb osadit krbovou kazetou?

Krbová kazeta je určena pouze pro stávající otevřené krby, které vyhovují této úpravě respektive přeměně z otevřeného topeniště na uzavřené. Při této úpravě totiž dochází ke změně spalování vlivem snížení průtoku vzduchu na minimum, které je směrováno přímo do spalovacího procesu a tudíž díky tomuto zefektivnění dochází i ke zvýšení teploty masívu krbu vlivem zvýšení účinnosti a výkonu. Nevyhovující jsou tedy krby z materiálů teplotně neodolávajících či osazených neodizolovanými hořlavými prvky (dř. římsa) či přiléhajících k hořlavým materiálům či topeniště v dezolátním (nepevném) stavu. Proto je nutno než se rozhodnete pro instalaci, posoudit, zda těleso vyhovuje materiálově i konstrukčně. Ideální jsou masivní kamenné či šamotové konstrukce. Obecně platí, že když krb fungoval jako otevřený bez problému nebo s menšími problémy způsobené tahem, komínové těleso disponuje revizí a je každoročně kontrolováno, bude krb takto upravený fungovat bez problému. Pouze je nutno počítat se shora uvedenou vyšší teplotou pláště, která je individuální a ve většině případů bezproblematická.