Zákaz pálení dřeva v krbech je fejk

V poslední době množící se zprávy o údajném chystaném zákazu spalování dřeva, či plošný zákaz používání krbových topidel, jsou typická dezinformace.

Dřevo je obnovitelný zdroj - biomasa a jeho spalování je dosud nejekologičtější způsob vytápění jelikož jde o uhlíkově neutrální energii. Uvolněné CO2 je totiž v absolutní rovnováze s množstvím které strom absorboval a které nový strom opět absorbuje. Poptávka po dřevu podporuje lesní hospodářství, čili zjednodušeně řešeno čím více bude krbů, tím více bude lesů.

Publikování článků o zákazu spalování dřeva je forma té nejpokleslejší novinařiny s cílem přitáhnout čtenáře za účelem příjmů z reklamy nebo jde dokonce o dezolátní šíření poplašných zpráv o EU, jako služba cizím nepřátelským mocnostem. Paradoxně k jedinému omezení při povolování realizací nových komínů s lokálními spotřebiči občas dochází na lokální úrovni, tedy přímo v obcích.

Samozřejmě nároky na kvalitu spotřebičů na trhu se budou vždy zpřísňovat ruku v ruce technickému pokroku. To se ale probíhá neustále, a projevuje se to postupným omezováním prodeje technicky zastaralých produktů a tedy tlakem na výrobce a nikoliv na uživatele. Zejména na to, aby výrobci a prodejci na trh uváděli neustálé lepší výrobky ve smyslu zvyšování účinnosti spalování a čistotě. U tzv. čistoty jde o minimalizace produkce škodlivých látek, jako jsou prachové částice, dusičnany a uhelnaté oxidy.

Na uživatele již stávajících nainstalovaných krbových spotřebičů u nás žádný tlak vyvíjen není a výhledově se ani nechystá.

Neplést si prosím s teplovodními kotly, kde stát vyvíjí tlak na výměnu zastaralých modelů. U zákazu provozu kotlů na pevná paliva nižších tříd o celkovém jmenovitém příkonu do 300 kW se tedy původně se předpokládalo, že se s tímto "svezou" i krbové kamna a vložky obsahující teplovodní výměník, ale k tomu ve finále prakticky nedošlo. Dospělo se k rozumnému závěru, že není dobré aby se s vaničkou vylilo i dítě. I ta nejstarší krbová kamna na dřevo nezamoří vesnici jako jeden starý uhehlný kotel. Aktuální výklad zákona v této oblasti je momentálně v tom smyslu, že povinná výměna teplovodních topidel podle zákona o ochraně ovzduší bude od 1. září 2022  se netýká zdrojů které jsou navrženy primárně pro přímé vytápění místa instalace. Tím jsou pochopitelně všechny typy krbových topidel jako jsou krbová kamna či krbové vložky (okénko pro pohled na živý oheň by nemělo smysl v technické místnosti či sklepě) i když mají teplovodní výměník a jsou tedy logicky z menší či větší části slouží pro vytápění dalších místností.

Je pravda, že k jistým omezením lokálních spotřebičů na dřevo ve smyslu nucení uživatelů k výměně za novější model jako je tomu u nás u kotlů, dochází v zahraničí. Především v Německu. V ČR ovšem žádné zprávy o chystání takových povinností nemáme. Samozřejmě jako kamnáři bychom takové oživení trhu pochopitelně ocenili  :-))  A i kdyby se situace v budoucnu jakkoliv změnila, vždy bude nejprve vyhlášena dostatečně dlouhá ochranná lhůta na přípravu vyřešení situace upgradu či výměny spotřebiče, 

 

Další související témata:

Servis, kontroly, revize

Zde se vám pokusíme pomoci se zorientovat v oblasti kontrol, revizí a servisu a vysvětlit že:

Povinné revize spotřebičů se týkají kotlů, nikoliv krbů a že teplovodním krbům a kamnům žádný zákaz používání nehrozí. Platí ale že každý majitel objektu se spotřebičem připojeným na komín který je používán JE POVINEN DISPONOVAT REVIZNÍ ZPRÁVOU A KAŽDOROČNĚ SI SPOTŘEBIČ NECHAT PROHLÉDNOUT KOMINÍKEM.  A že naše firma se specializuje především na kamnářský servis, tedy na preventivní kontroly krbů a kamen a samozřejmě i veškerý záruční i pozáruční servis  .........