Regulátor tahu

K čemu slouží regulátor tahu a kde je ho třeba?

Jedná se o omezovač tahu na bázi automaticky regulovaného přisávání tzv. falešného vzduchu.

Zařízení v podstatě nahrazuje komínovou klapku a dokáže samostatně a pružně reagovat na aktuální stav jednotlivých fází komínového tahu. Instalace je vhodná zejména v případě kdy nejde zregulovat spotřebič na nižší výkon a dochází tak k přetápění prostor. K tomu dochází většinou u netěsných starších spotřebičů, které ještě nedisponují centrálním externím přívodem vzduchu a postupně zvyšující se komínový tah způsobený postupným nahříváním komínu jde přesně proti potřebám postupného omezování výkonu. Tah každého komínu se v průběhu provozu vlivem zahřívání neustále zvyšuje což nutí spotřebič k narůstajícímu výkonu což často neustojí ani regulace na topeništi a ani škrtící klapky na kouřové cestě. Proto doporučujeme zároveň instalovat na kouřovou cestu regulátor tahu tuto  automatickou přisávací klapku. Regulátor příznivě ovlivňuje spotřebu dřeva a zabraňuje přetápění. Tento produkt nabízíme v našem e-shopu ZDE.

Jak to funguje?

Doplňuje nebo nahrazuje klasickou škrtící klapku, avšak pracuje na úplně opačném principu. Snížení tahu v kouřovodu spotřebiče dosáhne tak, že komín v podstatě zahltí tzv. falešným přisáváním a dokáže tak pružně reagovat na rozdíl od klasické škrtící klapky. Regulátor tahu je v podstatě nerezová klapka, která pomocí své vlastní hmotnosti reguluje podtlak komína na konstantní předem určenou hodnotu. Pomocí závaží na klapce je možno přesunout těžiště klapky a tím zregulovat komíny s různě velkým tahem. Když stoupne podtlak ve spalinové cestě, regulátor tahu se otevře a regulovaným přívodem vzduchu omezí podtlak na nastavenou úroveň. Při poklesu podtlaku se regulátor tahu znovu uzavře. Takový princip zajistí konstantní podmínky pro hoření a tím celkovou úsporu energie. Nejúčinnější je regulátor tahu umístěný blízko spotřebiče. Kvůli menšímu množství sazí doporučujeme raději instalaci pod sopouch do neúčinné výšky. 

Možnosti umístění regulátoru tahu

(viz. obrázek vpravo nahoře)

1) na kouřovod 
2) do komínových dvířek 
3) do neúčinné výšky komína 
4) do účinné výšky komína 
5) na kouřovod s přívodem externího vzduchu

U moderních spotřebičů které již disponují samostatným kanálem přívodu externího vzduch tzv. EPV tento systém nemá opodstatnění neb tyto spotřebiče již neřízeným nasáváním vzduchu pro hoření netrpí. A navíc je u těchto možné pro kvalitní bezobslužnou regulaci vytápění bez přetápění použít automatickou regulací přisávání vzduchu pro hoření. Tedy jiný regulační princip.