Stanovení tepelných ztrát - potřebný výkon krbu

Jakmile jsme si ujasnili množství prostor určené k vytápění, můžeme přejít ke stanovení potřebného výkonu. Ten se zpravidla vypočítá dle počtu m3 ( plocha m2 vytápěných prostor násobeno výškou stropu). Pro přibližný odhad bohatě postačí výpočet za pomoci kamnářské konstanty dle normy ČSN 734231 viz. tabulka. Jedná se o tepelnou ztrátu místnosti, ve které je topeniště umístěno. 

Kamnářská konstanta - ztráta místnosti je počítána při venkovní návrhové teplotě -15 °C.

roveň izolaceKamnářská konstanta K [W/h * m3]příklad ztráta místnosti  5×4×2,6 m přepočet na kWh

((52m3 * K) / 1000)

Špatná tepelná izolace452,34 kWh
Střední tepelná izolace32,51,69 kWh
Dobrá tepelná izolace22,51,17 kWh
Velmi dobrá tepelná izolace120,624 kWh

Další možností jak stanovit potřebný maximální výkon topeniště pro daný objekt v případě že znáte jeho třídu energetické náročnosti je za pomoci této tabulky:

Třída energetické náročnosti budovy tzv. energetický štítek značí přepočet roční spotřeby kWh na m2 podlahové plochy. Tuto informaci by majitelé novostaveb či rekonstruovaných budov měli znát od projektanta. Rovněž platí o nemovitostech zakoupených po 2015. Zde přikládáme pro úplnost tabulku.

V případě že štítkem nedisponujete, není potřeba provádět výpočet tepelných ztrát dle normy ČSN EN 12831. Pro naše účely bohatě postačí shora uvedená kamnářská konstanta.