Způsoby distribuce tepla z krbu

Nejčastější způsoby distribuce tepla z krbu jsou tyto:

Teplovzdušný - Přímý výstup z krbu ventilační mřížkou či napojení na kompletní rozvody po domě většinou poháněné ventilátorem. Rychlý účinný vzduchotechnický systém založený na transportu vzduchu mezi jednotlivými prostory v domě. Vhodný jako alternativa k jinému vytápění nebo v rekreačních objektech kde je potřeba rychlého a prudkého efektu. Nevýhodou může být míšení vzduchu mezi jednotlivými prostory (kuchyňské pachy, kouření atd.). Naopak častým omylem je názor že vzniká prašnost, která samotným rozvodem nevzniká více než u jiných konvenčních topidel. 

Teplovodní - krb předává větší či menší část energie do vody. Jedná se tedy o klasické ústřední vytápění přes radiátory či podlahové vytápění a natápěním akumulační nádrže lze docílit dlouhodobého efektu díky hospodárnému rozložení energie. 

Sálavý - krb hřeje povrchem obezdění jako např. pec. Efektu se dosahuje ideálně hypokaustem (uzavřený cirkulační prostor), kde vyhřívá plášť topeniště případně i tahový systém (prodloužené vedení spalinové cesty). Sálavé teplo je velmi příjemné a zdravé, ale distribuce do dalších prostor je velmi omezená protože lze aplikovat jen na sousední prostory v dosahu topidla.

Jednotlivé varianty lze různě kombinovat a pro konzultaci nejvhodnějšího řešení s návrhářem je ideální donést půdorysy jednotlivých pater objektu.