Ocel nebo litina - jaký materál je vhodnější pro skelet krbové vložky ?

Je litinová krbová vložka to nejlepší řešení?  Často slýcháme protichůdné názory na ideální materiály pro konstrukce krbových vložek. Přitom podstatnější je spíše technické řešení konstrukce, které musí počítat s výhodami či nevýhodami hlavních materiálů to jest ocele či litiny.

Obecně platí že litina má lepší vlastnosti vůči nauhličování (lidově "propálení"), což u krbové vložky na dřevo v běžném provedení není možné), ale je zase křehčí což se kompenzuje sílou stěn..Ocel je naopak pružnější a v kombinaci s keramickým vystláním prostoru topeniště šamotem dosahuje lepších výsledků zvláště proti prasknutí nežli holé litinové skelety. Faktorů je zde tedy více a rozhodně se nepřikláníme k laickému názoru že krbová vložka je nejlepší z jednoho kusu litiny. Naopak spíše doporučujeme častěji kombinaci materiálů, protože jen kombinace materiálů zvolená dle daných zatížení (dilatace, žár atd.), zaručí potřebné pozitivní vlastnosti v jednotlivých částech krbové vložky jako celku. Velká část majitelů litinový krbových vložek dovezených v devadesátých letech dnes řeší problém s puknutím skeletu a nutnou výměnu celého krbu.