Krby teplovzdušné

TEPLOVZDUŠNÝM KRBEM se míní těleso s krbovou vložkou obezděné za účelem vytvoření vnitřního prostoru který je odvětrán tak, že do něho vstoupí vzduch který se po ohřátí dostane zase ven.

Pro obezdění se používají tepelně odolné materiály splňující zdravotně bezpečnostní nároky. Obezdění musí obsahovat servisní vstupy pro údržbu a kontrolu a konstrukce musí odpovídat normě. 

Rovněž existují i teplovzdušná tělesa kde již topeniště obsahuje tzv. druhý plášť. v rámci kterého dochází k provětrání. Tento systém ovšem nedoporučujeme viz téma jednoplášť či dvouplášť.

Z teplovzdušných krbů je možno provést tzv. teplovzdušné rozvody do dalších místností.